www.skillpartner.no Aktuelt Fr. 23. mars 2018
Norsk  English  Polish  Lithuanian  

Kontakt:

post@skillpartner.no

 

LoggIn Member:

Skillpartner

www.projectplace.no .

Rapportlansering - Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen
De siste tiårene, særlig i perioden etter EU-utvidelsen i 2004, har byggenæringen i Norge vært preget av en økende andel utenlandsk arbeidskraft. I rapporten "Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen" blir kultur og holdninger i en flerkulturell byggenæring undersøkt. http://www.bnl.no/dette-er-bnl/aktuelt/rapportlansering-mandag-13.-september/
[15.09.2017]
DAGBLADET - Frykter antallet flyktninger som faller utenfor kan eksplodere....
Følg linken http://www.dagbladet.no/a/60316050.html
[14.07.2016]
NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger!
Følg linken http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2016/NOKUTs-kvalifikasjonspass-for-flyktninger/#.V1a2VfmLRaQ
[07.06.2016]
Listhaug lemper på jobbkrav...

"Listhaug lemper på jobbkrav for asylsøkere"! 

Skillpartner ber politikere om å sette krav til jobbsøkende fagpersonell som kommer til Norge.

Kompetanse må bekreftes gjennom Praktisk og Teoretisk ferdighetstester

 

Se artikkel fra Nettavisen:

http://www.nettavisen.no/na24/listhaug-lemper-pa-jobbkrav-for-asylskere/3423222268.html

[09.05.2016]
Måtte til Sverige for å få jobbe som sykepleier

Utfordringene vi her ser i helsebransjen er like store i andre fagmiljøer!

Våre mål er at all jobbsøkende fagpersonell som kommer til Norge, skal tilbys kvalitetsvurdering gjennom Praktisk og Teoretisk ferdighetstester.

 

Se artikkel fra NRK:

 

www.nrk.no/fordypning/xl/matte-til-sverige-for-a-fa-jobbe-som-sykepleier-1.12644167

[26.11.2015]
1-5 av 12 Flere >>
Skillpartner skilpartner skill partner skills vurdering quality audition kontroll testing test sjekk prøve godkjenning sertifisering sertifisert garanti kvalitet kvalitetsvurdering kvalitetskontroll kvalitetssjekk kvalitetstest kvalitetssikring av ferdigheter kompetansevurdering kompetanse fagkompetanse realkompetanse kunnskap kjennskap utdanning fagbrev kompetansebevis teoretisk praktisk norsk utenlandsk arbeidskraft workers håndverkere arbeidere fagfolk fagarbeidere arbeidstakere arbeidsfolk ansatte personell bemanning rekruttering arbeid jobb elektrikere sveisere tømrere snekkere mekanikere rørleggere sjåfører elektro maskin industri bygg anlegg bransje kurs opplæring sikkerhet sikkerhetsopplæring lover forskrifter regler EU EØS Norge
web: info helgeland