www.skillpartner.no Bakgrunn On. 21. feb. 2018
Norsk  English  Polish  Lithuanian  

Kontakt:

post@skillpartner.no

 

LoggIn Member:

Skillpartner

www.projectplace.no .

Stort behov for kompetansevurdering

 

        Undersøkelser og media avdekker store behov for kompetansevurderinger

 

  • Slik blir du lurt. Pass deg for useriøse håndverkere !

         VG Pluss 25 April 2014 

 

 

 

  • Det er stor mangel på fagarbeidere innen bygg- og anleggsarbeid. For eksempel elektrikere, tømrere og snekkere. Til sammen trengs 3900 personer. Det samme gjelder industriarbeid. Det er behov for 4200 fagarbeidere som sveisere, anleggsmaskinoperatører og industrimekanikere. Også platearbeidere og andre håndverkere er det stort behov for. 

          NAV's bedriftsundersøkelse 2013

 

  • Mangel på fagarbeidere, som elektrikere, snekkere og rørleggere, kan hemme veksten i Nord-Norge, sier regiondirektør Hanne Nordgaard i Sparebank1 Nord-Norge."
    Konjukturbarometer Nord-Norge 2013 / HA
     
Skillpartner skilpartner skill partner skills vurdering quality audition kontroll testing test sjekk prøve godkjenning sertifisering sertifisert garanti kvalitet kvalitetsvurdering kvalitetskontroll kvalitetssjekk kvalitetstest kvalitetssikring av ferdigheter kompetansevurdering kompetanse fagkompetanse realkompetanse kunnskap kjennskap utdanning fagbrev kompetansebevis teoretisk praktisk norsk utenlandsk arbeidskraft workers håndverkere arbeidere fagfolk fagarbeidere arbeidstakere arbeidsfolk ansatte personell bemanning rekruttering arbeid jobb elektrikere sveisere tømrere snekkere mekanikere rørleggere sjåfører elektro maskin industri bygg anlegg bransje kurs opplæring sikkerhet sikkerhetsopplæring lover forskrifter regler EU EØS Norge
web: info helgeland