www.skillpartner.no Om oss On. 21. feb. 2018
Norsk  English  Polish  Lithuanian  

Kontakt:

post@skillpartner.no

 

LoggIn Member:

Skillpartner

www.projectplace.no .

Om oss

 

Følg linkene nedenfor så finner du mere informasjon!
  

Styreleder: Jan Sandbukt

http://www.linkedin.com/pub/jan-sandbukt/26/327/558

 

Daglig Leder: Stig Andre Gaare (Mob: +47 98 21 27 81)

http://www.linkedin.com/pub/stig-andre-gaare/28/353/523

 

Økonomi og Regnskap: Thor Gunnar Jarnæs

http://www.linkedin.com/pub/thor-gunnar-jarn%C3%A6s/94/66b/431/en

 

Produktutvikling Elektrofag:

Bård Svendsen http://www.linkedin.com/pub/b%C3%A5rd-svendsen/93/20b/4b1/en

Knut Bogfjellmo http://www.linkedin.com/pub/knut-bogfjellmo/92/a1b/a78/en

Wojciech Zmudzinski https://www.linkedin.com/pub/wojciech-zmudzinski/aa/165/995/en

 

Produktutvikling Helsefag:

...under etablering...

 

Produktutvikling Bygg & Anleggsfag:

...under etablering...

Skillpartner skilpartner skill partner skills vurdering quality audition kontroll testing test sjekk prøve godkjenning sertifisering sertifisert garanti kvalitet kvalitetsvurdering kvalitetskontroll kvalitetssjekk kvalitetstest kvalitetssikring av ferdigheter kompetansevurdering kompetanse fagkompetanse realkompetanse kunnskap kjennskap utdanning fagbrev kompetansebevis teoretisk praktisk norsk utenlandsk arbeidskraft workers håndverkere arbeidere fagfolk fagarbeidere arbeidstakere arbeidsfolk ansatte personell bemanning rekruttering arbeid jobb elektrikere sveisere tømrere snekkere mekanikere rørleggere sjåfører elektro maskin industri bygg anlegg bransje kurs opplæring sikkerhet sikkerhetsopplæring lover forskrifter regler EU EØS Norge
web: info helgeland