www.skillpartner.no Våre Kunder On. 21. feb. 2018
Norsk  English  Polish  Lithuanian  

Kontakt:

post@skillpartner.no

 

LoggIn Member:

Skillpartner

www.projectplace.no .

Våre Kunder


Skillpartner arrangerer for sine kunder ferdighetstester til håndverkere fra Europa.
Samhandlingsprosjekter skjer daglig mellom etablerte og nye håndverkere hvor felles faglig forståelse i et arbeidsmarked er av stor betydning.

 

Våre kunder og partnere er:
- Offentlige og private virksomheter som rekrutterer/ansetter eget fagpersonell
- Bemanningsbyråer der vår vurdering gir trygghet i fagkvalitet på utleid arbeidskraft
- Enkeltindivid som trenger ytterligere dokumentasjon ved jobbsøking

  Ta kontakt med oss for mere informasjon!

Skillpartner skilpartner skill partner skills vurdering quality audition kontroll testing test sjekk prøve godkjenning sertifisering sertifisert garanti kvalitet kvalitetsvurdering kvalitetskontroll kvalitetssjekk kvalitetstest kvalitetssikring av ferdigheter kompetansevurdering kompetanse fagkompetanse realkompetanse kunnskap kjennskap utdanning fagbrev kompetansebevis teoretisk praktisk norsk utenlandsk arbeidskraft workers håndverkere arbeidere fagfolk fagarbeidere arbeidstakere arbeidsfolk ansatte personell bemanning rekruttering arbeid jobb elektrikere sveisere tømrere snekkere mekanikere rørleggere sjåfører elektro maskin industri bygg anlegg bransje kurs opplæring sikkerhet sikkerhetsopplæring lover forskrifter regler EU EØS Norge
web: info helgeland