www.skillpartner.no Våre Produkter On. 21. feb. 2018
Norsk  English  Polish  Lithuanian  

Kontakt:

post@skillpartner.no

 

LoggIn Member:

Skillpartner

www.projectplace.no .

Våre Produkter

 

Vårt hovedprodukt er ferdighetstester til fagarbeidere og håndverkere med kompetanse (autorisasjon-svenne-fagbrev) fra EU-landene. Kandidatene gjennomgår tester på eget morsmål der våre vurderingsmetoder gir det korrekt bilde av ferdighetsnivået.
 

Generell info:

 • Teori (1t) og Praktiske tester (3t), multiple choice
 • Ferdighetstestene evalueres av 2 stk fag sensorer
 • Kandidatene bedømmes underveis og ikke bare på det ferdige resultat
 • Oppgaver tilbys på flere EU språk.
 • Evaluering på bruk av utstyr, verktøy, HMS, planlegging, mm
 • Bestått test bekreftes med ferdighetsbevis
 • Det gis en skriftlig tilbakemelding og vurdering av kandidatens ferdighetsnivå
 • Testene tilbys også på ettermiddag og kveld slik at kandidatene kan være operative i sitt daglige virke.

 

Produktporteføljen vil omfatte audition til følgende fag:

 • Elektrofagarbeider - Elektriker (Gr.L)
 • Helsefag
 • Bygg og Anleggsfag 

 

Viktig info for elektrofaget (lovregulert yrke):

Det er Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), som er ansvarlig for de offentlige godkjenninger av elektrofagarbeidere i Norge. Våre produkter erstatter ikke egnethetstester utført i regi av DSB. Søk mere informasjon hos http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Utenlandske-elektrofagfolk1/

Skillpartner skilpartner skill partner skills vurdering quality audition kontroll testing test sjekk prøve godkjenning sertifisering sertifisert garanti kvalitet kvalitetsvurdering kvalitetskontroll kvalitetssjekk kvalitetstest kvalitetssikring av ferdigheter kompetansevurdering kompetanse fagkompetanse realkompetanse kunnskap kjennskap utdanning fagbrev kompetansebevis teoretisk praktisk norsk utenlandsk arbeidskraft workers håndverkere arbeidere fagfolk fagarbeidere arbeidstakere arbeidsfolk ansatte personell bemanning rekruttering arbeid jobb elektrikere sveisere tømrere snekkere mekanikere rørleggere sjåfører elektro maskin industri bygg anlegg bransje kurs opplæring sikkerhet sikkerhetsopplæring lover forskrifter regler EU EØS Norge
web: info helgeland